Dunaszentmiklós Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretében a Dunaszentmiklós külterületi utak felújítása című kiírásra.
VP6-7.2.1-7.1.2-16 számon nyilvántartásba vett pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték.
A projekt tervezett kezdési időpontja: 2019.03.25.
Tervezett záró időpont: 2019.11.30.
A projekt finanszírozása:
Összes költség: 91 458 583.-Ft
Támogatás:77 739 792.-Ft
Saját erő:13 718 791.-Ft

 A tervek szerint a fejlesztés négy nyomvonalon valósul meg.
Az 1. nyomvonal a Dunaszentmiklós és Szomód közötti közvetlen összeköttetést is biztosító út Dunaszentmiklósi szakasza, ami közvetlenül nem kapcsolódik a másik három fejlesztendő nyomvonalhoz.
A 2.-4. nyomvonal a Dunaalmási kőfejtők felé vezető részen meglévő utakat érinti, mely útszakaszok közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz.
A projekt során összesen 1131 m aszfalt burkolatú és 1628 m zúzott kő burkolatú útpálya kerül kialakításra.

  A fejlesztés részletes szakmai tartalma
A tervek szerint a fejlesztés a rövid összefoglaló szerinti négy nyomvonalon valósul meg. A beruházás során kiemelt szegélyt nem terveztünk, az útburkolat építés nagymértékben alkalmazkodik a meglévő terepszinthez, így nagyobb bevágás és töltés a beruházás során nem létesül, nem alakul ki nagyobb felületű rézsű. Az utak mindkét oldalán 0,50- 0,50 cm földpadka kerül kialakításra, a burkolattól 4%-os lejtéssel.
A tervezett útszakaszok forgalma kitérés lehetőségével kétirányú, a csomópontok mindegyike szintbeli csatlakozásként kerül kialakításra egyenrangú kereszteződésként. A csomópontok kialakításával biztosított a teljes tervezett szakaszon a kerékpárok akadálytalan közlekedése, de konkrét kerékpáros sáv kijelölés, átvezetés nem történik.
  1. nyomvonal: Összesen 786 m hosszú, 3,00 m széles aszfalt burkolatú út alakítandó ki, az aszfalt burkolat csésze szelvényként kerül kialakításra, hogy a csapadék az út tengelyében folyjon, és ne mossa alá a burkolat szélét, a burkolat oldalesés 1,50% az út tengelye felé. A tervezett nyomvonalon a meglévő földutat 35 cm vastag mechanikai stabilizációval és 6 cm aszfalt burkolattal terveztük ellátni, a településhatár és a 0+760 szelvényszám között „K” szegély is épül.
  2. nyomvonal: Összesen 345 m hosszú, 3,00 m széles aszfalt burkolatú út alakítandó ki, a pályaszerkezet: 6 cm AC 11 kopó réteg, 10 cm M22 és 25 cm M56 útépítési zúzottkő. Aszfalt burkolat csésze szelvényként kerül kialakításra 1,50 % burkolat oldaleséssel az út tengelye felé, az út hosszesése 10-15 % között változik. A szükséges szakaszokon talajtól függően két féle talajjavítást tervezünk, az M56 zúzott kő alá közvetlenül az előre elkészített úttükörbe 1 rtg. georács és 1 rtg geotextilia kerül, szükség esetén a geotextilia alá további 10-20 cm vtg. homokos kavics talajréteget teszünk. A 0+080-0+200 szelvény között az Önkormányzati tulajdonú úttelekre kerül vissza a tervezett út nyomvonala az előírtaknak megfelelően, mely a meglévő bozótos terület irtásával alakul ki.
  3. nyomvonal: Összesen 1222 m hosszú, 2,75m széles zúzott kő burkolatú út épül 0,50-0,50 m padkával, a pályaszerkezete: 10 cm M22 és 25 cm M56 útépítési zúzottkő. A tervezett nyomvonal a meglévő út nyomvonalán halad, a szelvényezés szerinti baloldalra 2% -kal lejt az út.
  4. nyomvonal: Összesen 406 m hosszú, 2,75m széles zúzott kő burkolatú út épül 0,50-0,50 m padkával, a pályaszerkezete: 10 cm M22 és 25 cm M56 útépítési zúzottkő. A tervezett nyomvonal a meglévő út nyomvonalán halad, a szelvényezés szerinti jobb oldalra 2% -kal lejt az út. A talajtól függően két féle talajjavítást tervezünk, az M56 zúzott kő alá közvetlenül az előre elkészített úttükörbe 1 rtg. georács és 1 rtg geotextilia kerül, szükség esetén a geotextilia alá további 10-20 cm vtg. homokos kavics talajréteget teszünk. Bozótirtásra és fakivágásra is szükség van több szakaszon, mert a növényzet nagymértékben az út űrszelvényébe lóg/nőtt.
 
 

Munkálatok megkezdése

 

50%-os készültség

 
Kedvezményezett neve: Neszmélyi Borút Egyesület
Konzorciumi tagok neve: Neszmélyi Borút Egyesület, Baj Község Önkormányzata, Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
Projekt címe: „A tájban élő ember” Ökoturisztikai látogatópontok a Nyugat-Gerecsében
Projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00001
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.30.
A támogatás összege: 57 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

„A tájban élő ember” Ökoturisztikai látogatópontok a Nyugat-Gerecsében című pályázathoz az ajánlatkérést lefolytattuk a szerződést megkötöttük a kivitelezővel, a munkálatokat elkezdtük.
A projekt tartalmának bemutatása: Dunaszentmiklós Község Önkormányzata egy kültéri bemutató tér létrehozását valósítja meg a település pincesorán.
Dunaszentmiklós 077/1 hrsz-en kialakításra kerül egy kültéri pihenőhely, kerékpáros pihenőhely. A beruházás során az alábbi építési munkák zajlottak a területen:
- építési munkák: durva tereprendezés az építéssel érintett területen a kikerült talaj felhasználásával, tükörkiemelés térkő burkolatok alatt átlag 34 cm-es vastagságban, a kikerülő talaj töltésnek felhasználásával, burkolat tükrök tömörítése, beton kerti szegély építése helyszínen készített betongerendába, 100x20x5 cm méretben, földmunkával, vágási veszteség nélkül; fagyálló térkő burkolat készítése finom kopórétegű 6 cm vastag beton térkőből, alépítményi munkákkal, 25 cm zúzottkő alépítménnyel, 3 cm fektető zúzalékkal, finom tereprendezés építési területen
- utcabútorok beszerzése és kihelyezése: ismeretterjesztő tábla beszerzése 2 db, kihelyezése, fedett zsindelytetős pad-asztal kombináció egyedi gyártása, kihelyezése (2 db), egyedi kerékpártároló beszerzése, kihelyezése
- tereprendezés
- növénytelepítés

A pihenőhely alkalmas az aktív turisták fogadására, valamint a busszal érkező, vagy a kerékpárral érkező látogatók fogadására is. Itt halad el az Eurovelo 6 nemzetközi kerékpárút is.
 

Munkálatok megkezdése

 

50%-os készültség

 

100%-os készültség

Kedvezményezett neve:  Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
Projekt címe:    Dunaszentmiklós csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00010
 A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.01.
A támogatás összege: 43 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

  A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a Neszmélyi út keleti oldalán meglévő 172.5 méter hosszú, rossz hatásfokkal üzemelő nyílt medrű csapadékvíz elvezető árok felújítása, rendezése, burkolása és a meglévő vízfolyásba történő bekötésének rendezése. A beruházás keretében a meglévő szakasz egyenetlen, rossz állapotban lévő medrének helyes geodéziai, és helyszínrajzi vonalvezetésének kialakítása, burkolása eredményeként az érintett szakaszon elhelyezkedő ingatlanok környezetében megelőzhető a csapadékvíz telkek irányába történő tovább haladása, valamint az összegyűjtött vizek útpályaszerkezeten történő lezúdulása. A tervezett beruházás a szakasztól északra elhelyezkedő meredek domboldal vizeinek elvezetését is elősegíti. Az árok végpontján, a meglévő vízfolyásba való bekötésének rendezése az összegyűjtött csapadékvizek visszaduzzasztás nélküli elvezetését biztosítja. A rekonstrukciós munkálatokon áteső átereszek képesek lesznek a beérkező csapadék továbbítására a befogadó irányába. A szakasz felújítási munkálatainak eredményeként nem csak a közvetlenül a szakasz közelében, hanem attól délre, a Petőfi Sándor utca útpályaszerkezete, és a területen elhelyezkedő ingatlanok vízkár veszélyeztetése jelentősen csökkenthető.

„Dunaszentmiklós csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” tárgyú Kbt. 115.§(1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben a közbeszerzési eljárást lefolytattunk, szerződést megkötöttük a kivitelezővel.

További tájékoztatást Dunaszentmiklós csapadékvíz -elvezetésének fejlesztéséről itt talál: Ismeretterjesztő a jó csapadékvíz-gazdálkodási gyakorlatról

center

Munkálatok megkezdése50%-os készültség