Kedvezményezett neve:  Dunaszentmiklós Község Önkormányzata
Projekt címe:    Dunaszentmiklós csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00010
 A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.01.
A támogatás összege: 43 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

  A projekt tartalmának bemutatása:

 A projekt célja a Neszmélyi út keleti oldalán meglévő 170 méter hosszú, rossz hatásfokkal üzemelő nyílt medrű csapadékvíz elvezető árok felújítása, rendezése, burkolása és a meglévő vízfolyásba történő bekötésének rendezése. A beruházás keretében a meglévő szakasz egyenetlen, rossz állapotban lévő medrének helyes geodéziai, és helyszínrajzi vonalvezetésének kialakítása, burkolása eredményeként az érintett szakaszon elhelyezkedő ingatlanok környezetében megelőzhető a csapadékvíz telkek irányába történő tovább haladása, valamint az összegyűjtött vizek útpályaszerkezeten történő lezúdulása. A tervezett beruházás a szakasztól északra elhelyezkedő meredek domboldal vizeinek elvezetését is elősegíti. Az árok végpontján, a meglévő vízfolyásba való bekötésének rendezése az összegyűjtött csapadékvizek visszaduzzasztás nélküli elvezetését biztosítja. A rekonstrukciós munkálatokon áteső átereszek képesek lesznek a beérkező csapadék továbbítására a befogadó irányába. A szakasz felújítási munkálatainak eredményeként nem csak a közvetlenül a szakasz közelében, hanem attól délre, a Petőfi Sándor utca útpályaszerkezete, és a területen elhelyezkedő ingatlanok vízkár veszélyeztetése jelentősen csökkenthető.
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 2016. júliusában pályázatot nyújtott be a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítható Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című kiírásra.

A TOP-3.2.1.-15-KO1-2016-00008 számon nyilvántartásba vett pályázatot 41.921.799.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték .
A projekt időtartama
Tervezett záró időpont: 2019.01.29.

A projekt finanszírozása:
Összes költség: 41.921.799,-Ft
Támogatás: 41.921.799,-Ft
Saját erő: 0,-Ft

Projekt tartalma:
A projekt során Dunaszentmiklós Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítését valósítja meg. A felújítás a homlokzati fal utólagos hőszigetelése mellett , a padlásfödém és tetőszerkezet, a lábazat szigetelését, az nyílászárók általános cseréjét az épület fűtési rendszerének korszerűsítését is magába foglalja. A projektben az épület akadálymentes megközelítése is megvalósítható. A fejlesztés eredményeként az épület korszerű a jelenlegi energetikai követelményeknek is megfelelő lesz. A beruházásnak köszönhetően az intézményfenntartás költségei és az épület energiafogyasztása jelentősen csökken. Fontos szempont azonban hogy az épület használati komfortja is megnő.