ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

Hatályos Önkormányzati rendeletek

1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
2/2017(I.30)önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről
3/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól
3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete a háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 7/2013.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2017(II.27.)önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016(I.28.) rendelet módosításáról
4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 16/2014. (XI.10.)
4/2017(V.29.) önkormányzati rendelet Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
5/2008.(IX.17.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós község helyi építési szabályzatáról
5/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós Község Önkormányzat vagyona feletti rendelkezés szóló 8/1993. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének szabályairól
5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról
5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről
5/2017(VI.22) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséről
6/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről
6/2016. (III.17.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2017(VIII.21)önkormányzati rendelet Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017(I.30)önkormányzati rendelet módosításáról
7/2013. (X.29.) önkormányzati rendelete a háztartási szennyvíz begyűjtéséről
7/2016. (V.9.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
7/2017(IX.26.)önkormányzati rendelet
8/2000. (X.12.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről
8/2000(10.12)önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezések rendjéről
8/2011. (VIII.24.) önkormányzati rendelete a közterület használat helyi szabályozásáról
8/2016. (V.9.) önkormányzati rendelete Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelet
9/2016. (V.9.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2017(XII.13.) rendelet
10/1993. (IX.29.) önkormányzati rendelete e helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
8/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelete Az építményadóról
10/2011. (X.20.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós Község önkormányzati rendeleteinek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól
10/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete a telekadóról
10/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2017.(XII.13)önkormányzati rendelet
11/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
11/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló 5/2014. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetés adományozásáról szóló 8/2009. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete A helyi iparűzési adóról
12/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról
13/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete Az idegenforgalmi adóról
13/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2016.önkormányzati rendelet a 2016.évi költségvetésről szóló 2/2016(I.28.)önkormányzati rendelet módosításáról
15/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
16/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
17/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
20/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek bejelentési, nyilvántartás vezetési kötlezettségéről
22/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
23/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelete a vagyonkezelői jog létesítéséről
Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I.30) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról 5/2015.(II.26)önkormányzati rendelet módosítása