"Magyar vagyok, svábnak születtem."
A Gerecse északnyugati részénél fekszik a hegyek közt megbújó, mindössze 450 lelket számláló kis község, Dunaszentmiklós. Megyénk egyik legkisebb népességű települése Neszmély, Tardos és Szomód szomszédságában. Az itt található, egymástól szakadékokkal elválasztott magaslatokat tájvédelmi körzetté nyilvánították, ám ezek közül is szigorúan védett rész a Dunaszentmiklós közigazgatási területén található Nagysomlyó és a Lábas-hegy.
A falu Szent Miklós tiszteletére emelt templomról kapta nevét, melyhez 1913-ban illesztették a Duna előtagot. A vidék, mint a környék többi települése is, már a civilizáció korábbi szakaszaiban is lakott volt, ám a legjelentősebb honfoglalást megelőző régészeti leletek a rómaiaktól maradtak ránk.
A falut első ízben, 1382-ben említik egy oklevélben, ekkor Zenthmiklósi Mihály és felesége birtokaként tartják nyilván, később a tatai bencéseknek is voltak itt földterületeik. A Bécs felé vonuló török had, hasonlóan a többi faluhoz, a községet is elpusztította. Több mint kétszáz évig kihalt volt a vidék, míg 1733-ban gróf Eszterházy József katolikus német telepeseket költöztetett a birtokába került faluba.
Az összetartó sváb közösség mind a mai napig ragaszkodik a tradíciókhoz. A helyiek napjainkban is elevenen őrzik nyelvi és zenei kultúrájukat, több hagyományőrző csoport is működik. A főként földművelésből és erdőgazdálkodásból élő falubeliek száma azonban csak lassan növekedett és Dunaszentmiklóst ma is a megye harmadik legkisebb községeként tartják számon.
A II. világháború után a sváb lakosság egy részét kitelepítették. A többség azonban visszatért, amint erre lehetősége adódott. Az évszázados mezőgazdasági hagyományok napjainkban is élnek, hiszen az itteniek zöme magángazdaként vagy a közeli városokba ingázva teremti elő a szükséges anyagiakat.
Az utóbbi időben egyre komfortosabbá váló minitelepülésen a korábbi évektől eltérően egyre több gyermek születik, egyre több fiatal család dönt úgy, hogy a csodálatos környezet, és a várostól, megyeszélhelytől való csekély távolság miatt a község ideális lakóhely lehet. Sajnos sem óvoda, sem iskola nincs a faluban.
A település egyik turisztikai célpontja a közelmúltban létrehozott gyönyörű holland üdülőfalu, amely jótékonyan hathat a gazdaságra is. Több vállalkozás telepedett le a községben, munkahelyeket, megélhetési lehetőséget biztosítva.

Önkormányzat

Az önkormányzat alapfeladatai

Az önkormányzat köteles gondoskodni:
- az egészséges ivóvízellátásról
- az egészségügyi és szociális alapellátásról
- a közvilágításról
- a helyi közutak és köztemető fenntartásáról
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítéséről


A Polgármesteri Hivatal által ellátott alap- és főtevékenységek

1. Az önkormányzati törvényben és egyéb jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségek és hatósági feladatok ellátása.
2. A részben önálló intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása
3. Az alább felsorolt szakfeladatok ellátása


Önként vállalt feladatok

Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha
- ellátása nem sérti más települések érdekeit
- nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe
- megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását
- ellátásához a szükséges feltételek fennállnak.

A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni. Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat. Az önként vállalt (többlet) feladatok tekintetében az éves költségvetésben - a fedezet biztosításával egyidejűleg - kell állást foglalni.

Az Önkormányzati Hivatal dolgozóiBéger Ákos Imre polgármester
dr. Kórósi Emőke
(székhelytelepülés Tata)
jegyző
László Ferenc kirendeltség-vezető
Csordás Gyöngyike Ibolya pénzügyi ügyintéző, adóügyi előadó
Gall Ildikó igazgatási ügyintéző
Szám Ferencné ügykezelő
Stegmayer Viktorné hivatalsegéd
 
 

Képviselő-testület tagokBéger Ákos Imre polgármester
Herczog Gábor alpolgármester
Emmer Edina képviselő
Nemes Szilvia képviselő
Waldmann-né Baudentisztl Éva képviselő
 

Az Önkormányzati Hivatal nyitvatartásaHétfő 08:00-16:30
Kedd 08:00-16:00
Szerda 08:00-16:00
Csütörtök 08:00-16:00
Péntek 08:00-13:00
 
 

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltsége

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal


dr. Kórósi Emőke - székhelytelepülésen (Tata) -
Jegyző

E-mail: jegyzoititkarsag@tata.hu

Telefon: +36 (34) 588-616


Béger Ákos Imre
Polgármester

E-mail: polgarmester@dunaszentmiklos.hu


Telefon: 06-30/5201-812


László Ferenc
Kirendeltségvezető

E-mail: jegyzo@neszmely.hu


Telefon: 06-30/300-7226


 

Közérdekű információk

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Adóhatóságának bankszámlaszámai
Építéményadó           63200236-11047753
Telekadó           63200236-11047863
Magánszemélyek kommunális adója           63200236-11047760
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó           63200236-11047777
Helyi iparűzési adó           63200236-11047681
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó           63200236-11047818
Gépjármű adó           63200236-11047708
Bírság           63200236-11047791
Késedelmi pótlék           63200236-11047801
Egyéb bevétel           63200236-11047784
Idegen bevétel           63200236-11047715
Talajterhelési díj           63200236-11047825
Illeték           63200236-11047832
   

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

2018. január 1-től a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ütemterve Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a 2018. évtől a papír és műanyag hulladékok havonta egy időpontban kerülnek elszállításra

2018.01.05.

2018.02.02.

2018.03.02.

2018.04.06.
2018.05.04.
2018.06.01.
2018.07.06.
2018.08.10.
2018.09.07.
2018.10.05.
2018.11.02.
2018.12.07.
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük! NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
 
Orvosi rendelés:
Hétfő 8:00-11:00 (Szomód)
Kedd 12:00 - 14:00
15:00-17:00 (Szomód)
Szerda 8:00-11: (Szomód)
Csütörtök 14:00-17:00 (Szomód)
Péntek       8:00 - 9:00
11:00-13:00 (Szomód)

Rendel: Dr. Jordán Gyula
Elérhetőségek:
Rendelő (Szomód): 34/491-043
Dr. Jordán Gyula: 20/3248850
Horváthné Emi: 30/4218957

16 óra után és munkaszüneti napokon Tatán központi ügyelet van.
Helye: Tata, Fürdő u. 19.
Ügyeleti telefon: 34/381-440

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek


Hivatalos név (teljes név): Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Központi telefonszám: +36 1 484 9100
Központi telefax: +36 1 484 9200
Központi e-mail: szamvevoszek kukac asz pont hu
Internet honlap: www.asz.hu
 
Hivatalos név (teljes név): Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Székhely: 2800 Tatabánya, Tatabánya, Fő tér 4.
Postacím: 2801 Tatabánya Fő tér 4. Pf.:173
Központi telefonszám: +36 34 512 100
Központi telefax: +36 34 515 109
E-mail cím: hivatal kukac kemkh pont hu
Internet honlap: www.kemkh.hu/

Közérdekű adatok igénylése


Az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Adatközlő) a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét a csatolt szabályzat szerint határozom meg.
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál, a hivatalt alapító Tata Város Önkormányzatánál, Dunaalmás Község Önkormányzatánál, Dunaszentmiklós Község Önkormányzatánál és Neszmély Község Önkormányzatánál, valamint a hivatal által kötött megállapodások alapján a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál, a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzatnál, a Tatai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, a Dunaszentmiklósi Német Nemzetiségi Önkormányzatnál, továbbá a Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnál keletkezett közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok teljes körére.