Költségvetési határozat kivonatok

1. kt. kivonat napirendek elfogadása
2. Kt. h.A dunaszentmiklósi 077 1 hrsz. ingatlan fejlesztési célu adás-vétele
3. Kt. h.A dunaszentmiklósi 077 1 hrsz. ingatlan fejlesztési célu adás-vétele
4. Kt. Kisértékű informatikai eszközbeszerzése és használatra átadása
5 Kt. h. TAK végleges verziójának elfogadása
6 Kt. h. a 2018. évi belső ellenőrzési tervről
7 Kt. h. NNÖDvel kötött együttmük. megáll. felülvizsg.
8. Kt. h. konzorciumi megállapodás módositásáról
9. Kt. h. Neszmélyi utca vizelvezetés müszaki ellenőr kiválasztása
10. Kt. Együtmüködési megállapodás LEADER pályázó támogatásáhozo
11.Kt.h.A központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetése
12. Kt. h.A Megyei Jogú Városok Szövetsége „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásához történő csatlakozásróldocx
13. kt. kivonat napirendek elfogadása
14. Kt. Besz. a két ülés között történt eseményekről
15. Kt. 2018. évi Közbeszerzési terv elfogadása
17. Kt. rendelet-tervezet előzetes véleményezése
18. kt. kivonat napirendek elfogadása
19. Kt... „TOP-2.1.3-15 közbeszerzési elj. meginditásáról
20. kt. kivonat napirendek elfogadása
21. kt. Sós Kft-vel szerződés
22. kt. Családsegitő 2017. évi beszámolója
23. Kt h. Hulladékgazd.közszolg.szerződés elfogadása
24. kt. Bérleti ajánlat a 052-2 hrsz ingatlan hasznositására
25. kt. Központi orvosi ügyelet jövőbeni müködtetése
26. kt. kivonat napirendek elfogadása
27. Kt h. Szomódi Százszorszép Óvoda átszervezéséről
28. kt. kivonat napirendek elfogadása
29. kt. beszámoló a két ülés között történt eseményekről
30. kt. 2017. évi zárszámadás
31. kt. Neszmélyi u. csapadékviz elv. közbesz. elj.érk.pály. elbírálása.
32. kt. Neszmélyi u. csapadékviz elv. közbesz. elj.érk.pály. elbírálása.
33. Kt h. HÉSZ
34. kt. bérleti ajánlat a 052 - 2 ingatlan hasznositására
35. Kt. 16. Kt. határozat módositása
36. kt. kivonat napirendek elfogadása
37. kt. közbeszerzési szabályzat elfogadása
38. Kt. Összevonat közbeszerzési eljárás elinditása
39. kt. kivonat napirendek elfogadása
40. kt. TOP közbeszerzésre érk árajánlatok előzetes elbirálása
41. kt. kivonat napirendek elfogadása
42. Kt. névszerinti szavazás elrendeléséről
43. Kt. TOP beérkezett árajánlatok elbirálásáról
44. kt. kivonat napirendek elfogadása
45. Kt. 43 sz. kt. határozat visszavonása
46. Kt. név szerinti szavazás
47. Kt. ajánlatok elbirálása