ELŐTERJESZTÉSEK

2018

Július

„Közösségi tér fejlesztése Dunaszentmiklóson”tárgyú közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok elbírálása közbeszerzési eljárás lezárása
A Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok előzetes elbirálása
Összevont közbeszerzési eljárás elindítása (TOP-3.1.2.-15-KO1-2016-00008 - VP.-6-7.4.1.1.-16. kódszámú pályázatok)
Településfejlesztési Koncepció és Településképi Arculati Kézikönyv módosításának elfogadása és a partnerségi egyeztetés újraindítása


Május

A Szomódi Százszorszép Óvoda átszervezése és alapító okiratának módosítása
Bérleti ajánlat a 052 2 hrsz ingatlan hasznositására
Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjával kapcsolatos 16 2018.(III.5) Kt. határozat módosítása


Április

Bérleti ajánlat az 052 2 hrsz. ingatlan hasznosítására
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Központi orvosi ügyelet jövőbeni müködtetéséről


Március

2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
Az elektronikus ügyintézésről szóló 5 2005 (11.01) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának aktualizálása


Január

A Megyei Jogú Városok Szövetsége „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásához történő csatlakozásról
A központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetése
Együttműködési megállapodás helyi LEADER pályázó támogatásához
TOP-2.3.1.-számú projekt keretében a Neszmélyi út K oldalán lévő árokburkolat helyreállítási munkaihoz műszaki ellenőri tevékenységre beérkezett árajánlatok elbírálása
Konzorciumi megállapodás megkötése
Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmüködési megállapodás felülvizsgálata
Tájékoztatás a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervéről
Településképi Arculati kézikönyv végleges verziójának elfogadása
Kisértékű informatikai eszközbeszerzése és használatra átadásra
A dunaszentmiklósi 077 1 hrsz ingatlan fejleztési célu adás-vételel