Köszöntjük honlapunkon!
Híreink


center

center
center

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségén

 • 2019. augusztus 19. napja
 • munkanap áthelyezés miatt munkaszüneti nap.

  Fenti napon az ügyfélfogadás szünetel.

   

 • 2019. augusztus 10. napján, szombaton
 • az ügyfélfogadás 8:00-12:00 óráig tart.

  Kérjük ügyeik intézésénél a fentiek figyelembevételét.

  Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

  Dunaszentmiklósi Kirendeltsége  center

  2019.07.01 Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan! https://www.youtube.com/watch?v=HUVBW-I4KpQ
  2019.07.04 Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot. Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan! https://www.youtube.com/watch?v=SVrS8mKM5As
  2019.07.06 Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan! https://www.youtube.com/watch?v=CozRxAKvsNU  
  2019.07.09 Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan! https://www.youtube.com/watch?v=ZBJ-tAHXKXE
  2019.07.11 Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan! https://www.youtube.com/watch?v=txf1V52_ilY
  2019.07.13  Egy vállalkozás bővítése sosem egyszerű feladat, de a behajtási engedélyek kérése már nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan! https://www.youtube.com/watch?v=VD1WFLI__WU
  2019.07.15 A továbbtanulás finanszírozása sosem egyszerű feladat, de a szociális támogatási kérelem benyújtása nem jelent gondot. Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan! https://www.youtube.com/watch?v=p0ge6K_Mjsg


  Településképi Arculati Kézikönyv

  Dunaszentmiklós Képviselő-testülete 2019. március 18-án elfogadta a község Településképi Arculati Kézikönyvét a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.
  A Kézikönyv célja a településkép védelme, a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának, szerkezetének megőrzése és az értékeket figyelembe vevő formálása.
  Az elfogadott dokumentum feltárja és bemutatja a településrészek arculati jellemzőit és értékeit. Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek, jellemzők alkalmazására, melyeket ábrákkal-képekkel illusztrál.
  A Településképi Arculati Kézikönyv megtekinthető a letölthető dokumentumoknál vagy ide kattintva.

  Hulladéknaptár 2019


  center

  center

  Tájékoztató


  left
  Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

  A hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízi létesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek.
  A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31.- ig fennmaradási engedélyt kér.
  I. A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, amely:
  - nem érint karszt- vagy rétegvizet,
  - 500 m3/év víz igénybevétel alatti, - a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,
  - magánszemély a kérelmező,
  - a kút háztartási igények (pl. locsolás) és / vagy házi ivóvízigény kielégítését szolgálja,
  - a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.
  A gazdasági célú vízigény fogalma:

  Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.
  Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

  A kút jegyzői engedélyezésének feltétele:
  - a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése, a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén - az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával - annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.
  A vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:
  - A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó, a II. pont szerinti műszaki adatokat tartalmazó kérelem benyújtása
  - A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) b) pontja alapján az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.
  - Az engedélyezési eljárás műszaki dokumentációja letölthető a www.dunaszentmiklós.hu oldalról.
  A kérelmet a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségére 2897 Dunaszentmiklós Petőfi utca 52. kell benyújtani írásban.
  Az eljárásról további információ kérhető a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségén a 06-34/591-033-as telefonszámon, illetve személyesen ügyfélfogadási időben, Gall Ildikó igazgatási ügyintézőnél.

  II.Ahelyi (jegyzői) vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján
  1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
  2.A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).
  3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf),
  4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény (pl. locsolás), házi ivóvízigény.
  5.Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.
  6. A kút műszaki adatai:
  6.1. Talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);
  6.2. Csak fúrt kút esetében:
  6.2.1. Iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
  6.2.2. Csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
  6.2.3. Szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,
  6.2.4. Csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).
  6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.
  6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.
  6.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.
  6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.
  6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
  6.8. Fúrtkút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.( OKJ szerint vízkútfúró szakképesítés, vagy kút kivitelezési szakirányú középfokú vagy felsőfokú végzettség )

  III. Nyilatkozat, arról hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet

  IV. Aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási engedély kérelem esetében a 6.8 pontban megjelölt szakember.

  Kérelem és műszaki dokumentáció letöltése
  Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról


  Tájékoztató

  Tisztelt Lakosság, Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatom Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal, Könyvtár, Művelődési ház felújítási munkálatai elkezdődtek.
  A felújítási munkák ideje alatt a Polgármesteri Hivatal Dunaszentmiklós, Rákóczi u. 1. szám alatt látja el működését, a Plébánia épületében.
  Ügyfélfogadási rendünk a következő:
  Hétfő: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
  Szerda: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
  Péntek: 8:00 - 12:00

  Dunaszentmiklós, 2018. augusztus 22.
  Tisztelettel:
  Béger Ákos sk.
  polgármester