Köszöntjük honlapunkon!
Híreink


Határozat

center

center

Tájékoztatás a hulladékelszállításról - 2019. 01. 10.

Tisztelt Önkormányzat!

Társaságunk a mai hulladékszállítás alkalmával a csúszós, havas útviszonyok miatt az alábbi utcák hulladéktároló edényeit nem tudta leüríteni:

- Faház utca
- Ady E. utca fele
- Kossuth L. utca
- Petőfi S. utcában 4 db edény
- Panorama Residence felé vezető út

Amennyiben a következő heti ürítés alkalmával az utcák járhatóak lesznek, az edények mellé helyezett plusz hulladékot is elszállítjuk.
Kérjük szíves megértésüket.

Üdvözlettel:
Fábián Renáta – logisztikai csoportvezető
M: +36 70 322 4303
E: fabian.renata@vvhulladekkezelo.hu
2800 Tatabánya, Erdész utca E.
T: +36 34 513-983, W: www.vvhulladekkezelo.hu


Tájékoztató internetszolgáltatásról


center

center

Rendelet az építmény adóról


center

Tájékoztató


center

center

Tájékoztató


left
Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízi létesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek.
A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31.- ig fennmaradási engedélyt kér.
I. A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, amely:
- nem érint karszt- vagy rétegvizet,
- 500 m3/év víz igénybevétel alatti, - a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,
- magánszemély a kérelmező,
- a kút háztartási igények (pl. locsolás) és / vagy házi ivóvízigény kielégítését szolgálja,
- a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.
A gazdasági célú vízigény fogalma:

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele:
- a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése, a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén - az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával - annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.
A vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:
- A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó, a II. pont szerinti műszaki adatokat tartalmazó kérelem benyújtása
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) b) pontja alapján az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.
- Az engedélyezési eljárás műszaki dokumentációja letölthető a www.dunaszentmiklós.hu oldalról.
A kérelmet a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségére 2897 Dunaszentmiklós Petőfi utca 52. kell benyújtani írásban.
Az eljárásról további információ kérhető a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségén a 06-34/591-033-as telefonszámon, illetve személyesen ügyfélfogadási időben, Gall Ildikó igazgatási ügyintézőnél.

II.Ahelyi (jegyzői) vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
2.A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).
3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf),
4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény (pl. locsolás), házi ivóvízigény.
5.Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.
6. A kút műszaki adatai:
6.1. Talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);
6.2. Csak fúrt kút esetében:
6.2.1. Iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.2. Csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.3. Szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,
6.2.4. Csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).
6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.
6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.
6.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.
6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.
6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
6.8. Fúrtkút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.( OKJ szerint vízkútfúró szakképesítés, vagy kút kivitelezési szakirányú középfokú vagy felsőfokú végzettség )

III. Nyilatkozat, arról hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet

IV. Aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási engedély kérelem esetében a 6.8 pontban megjelölt szakember.

Kérelem és műszaki dokumentáció letöltése
Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról


Tájékoztató

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal, Könyvtár, Művelődési ház felújítási munkálatai elkezdődtek.
A felújítási munkák ideje alatt a Polgármesteri Hivatal Dunaszentmiklós, Rákóczi u. 1. szám alatt látja el működését, a Plébánia épületében.
Ügyfélfogadási rendünk a következő:
Hétfő: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Dunaszentmiklós, 2018. augusztus 22.
Tisztelettel:
Béger Ákos sk.
polgármester